Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Bijeenkomst  van 11 april 2018

Al meer dan 20 jaar organiseert de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (CAB) in het voor- en najaar een studiedag voor juristen, werkzaam op algemeen-juridisch gebied bij gemeenten en andere overheden uit het hele land en adviesbureaus. Deze studiedagen worden druk bezocht en de meeste deelnemers zijn “vaste klanten”. Zodoende ontstaat een sfeer van bekendheid, netwerken, maar ook gezelligheid. Echter, voorop staat het verwerven en uitwisselen van actuele kennis. Dat is het kenmerkende DNA van de CAB: actuele en relevante kennis uitwisselen over algemeen-juridische onderwerpen. De CAB wil hét kennis- en ontmoetingsplatform zijn voor de doelgroep die hierin werkzaam is. En om de prijs hoeft u het niet te laten: die dekt alleen de kosten.

Inhoud studiedag
 
Er is weer met zorg een programma samengesteld dat interessant is voor de algemeen bestuursrecht-jurist. We hebben dit keer weer een mooi programma. We behandelen een drietal onderwerpen:

  • Bewijs in het bestuurs(proces)recht.
  • Relevante en opvallende rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
  • Conclusie Advocaat-Generaal Widdershoven over exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften: exit Landbouwvliegersarrest?

 
En zoals altijd is ook op deze dag voldoende CAB-gelegenheid voor collegiale interactie, kennisdeling en kennisverrijking!
 
Kortom, in één dag weer heel veel wijzer, binnen de vertrouwde CAB-setting!

Locatie bijeenkomst: Utrecht, BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 (Hoog Catharijne, op loopafstand van Utrecht Centraal).