Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

 

 

 Programma 15 November 2017

vanaf 09:30

Inloop en ontvangst

10:00

Opening, welkom en huishoudelijke mededelingen

door de dagvoorzitter, Rudi ter Horst

10.00

Schaarse vergunningen

De inleiders mevrouw mr. A. Drahmann en de heren prof. mr. R Widdershoven en mr. J Wolswinkel nemen u mee in het onderwerp schaarse vergunningen. Het is een zeer actueel onderwerp, waarover de Afdeling bestuursrechtspraak in november 2016 zijn eerste uitspraak deed. Basis hiervoor was eerder dat jaar gelegd door advocaat-generaal staatsraad Rob Widdershoven. Elke gemeente krijgt hier (vroeg of laat) mee te maken. Gemeenten moeten hun vergunningenpraktijk op orde maken, mede tegen de achtergrond van mogelijke schadeclaims vanwege onterechte weigering van een (schaarse) vergunning.  

11:30

Koffiepauze

11:45

Jurisprudentie en andere opvallende juridische zaken 

Olaf Schuwer zal u zoals gebruikelijk meenemen in de opvallende en relevante ABRS-jurisprudentie en andere opvallende juridische ontwikkelingen. Een greep: belanghebbendebegrip, bekendmaking van beschikkingen, ontwikkelingen verjaring bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, schadevergoedings, belanghebbendenbegrip, besluitbegrip, correctie-Widdershoven.

12:45

Lunch

13:45

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Er is momenteel veel aandacht voor privacy en dan met name voor de AVG, die in 2018 in Nederland van kracht wordt. Dit onderwerp komt aan de orde in een interactief deel en een lezing:

  • theorie : van WBP naar AVG, achtergrond en inhoud van de nieuwe regeling en de betekenis van de AVG voor overheden
  • praktijk : uitkomsten rekenkameronderzoeken, bekende datalekken, knelpunten die gemeenten ervaren ten aanzien van bewerkersovereenkomsten, contractmanagement en privacy in het sociaal domein.

De inleiders, de heren mr. H. Bethlehem, mr. C. de Lange en T. Bodewes (allen Bout Advocaten) en mr. L. Bos (Pro Facto), nemen u helemaal mee in dit onderwerp. U kunt ook eigen cases aandragen.

15:30

Afsluiting van de dag