Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

 Programma 11 april 2018

 09:30

Inloop en ontvangst te BCN Utrecht CS (Catharijnesingel 48)

10:00

Opening, welkom en huishoudelijke mededelingen

door de dagvoorzitter, Rudi ter Horst

10.10

Jurisprudentie en andere opvallende juridische zaken

Olaf Schuwer zal u zoals gebruikelijk meenemen in de opvallende en relevante ABRS-jurisprudentie en andere opvallende juridische ontwikkelingen. Een greep: belanghebbendebegrip, bekendmaking van beschikkingen, ontwikkelingen verjaring bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, schadevergoeding.

10:50

Koffiepauze

11:10

Bewijs in het bestuurs(proces)recht

Arco Rop zal in samenspraak met ons allen een verkenning van het weerbarstige terrein van bewijs in het bestuurs(proces)recht uitvoeren. Hij heeft aangegeven het bijzonder op prijs te stellen als vanuit de zaal met praktijksituaties en daaraan gekoppelde vragen, dilemma’s en problemen worden ingebracht.

12:30

Lunch

13:30

Exceptieve toetsing door de bestuursrechter van algemeen verbindende voorschriften: trias politica anno 2018 – exit Landbouwvliegersarrest?

Van de hand van Staatsraad Advocaat-Generaal Rob Widdershoven kwam eind vorig jaar een conclusie uit die vergaande gevolgen kan hebben voor de houdbaarheid van door een lagere wetgever vastgestelde algemeen verbindende voorschriften. Wat kunnen de gevolgen hiervan zijn voor de verordeningen die gemeenteraad en provinciale staten vaststellen?

Remko Vos en Bastiaan Wallage  gaan de praktische gevolgen van deze conclusie met ons delen.

14:45

Theepauze

15:00

Terugblik op de dag, vooruitblik op de volgende bijeenkomst, bespreking actuele zaken met de zaal
Rudi ter Horst en Olaf Schuwer

15:30

Afsluiting van de dag