Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

 

  • Rudi ter Horst treedt op als dagvoorzitter. Hij is sedert 1973 werkzaam geweest bij gemeenten, op algemeen bestuurlijk en juridisch gebied, waarvan 15 jaar in een leidinggevende rol. Parttime docent aan de bestuursacademie gedurende zo'n 30 jaar. Bij de gemeenten heeft hij zich veelal beziggehouden met algemeen-bestuurlijke zaken, met juridische kwaliteitszorg en van daaruit verbindingen maken met dienstverlening en werkprocessen in de bedrijfsvoering.

  • Mr. Olaf Schuwer is bestuursrechtjurist in hart en nieren. Zelf bijna 30 jaar werkzaam geweest in de dagelijkse overheidspraktijk, weet hij als geen ander welke uitspraken relevant zijn voor de doelgroep. Vanaf het begin van de Awb heeft hij allerhande cursussen hierover ontwikkeld en verzorgd, waarbij wetgeving en rechtspraak met elkaar vervlochten werden behandeld.
  • Mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Annemarie is in 2015 gepromoveerd met haar dissertatie 'Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten; een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een transparantieverplichting bij de verdeling van schaarse besluiten in het Nederlandse bestuursrecht'. Als advocaat adviseert zij aan en procedeert zij voor zowel bedrijven als overheden op het gebied van het algemeen bestuursrecht met als bijzonder specialisme de verdeling van schaarse vergunningen en subsidies. Annemarie publiceert en doceert regelmatig. Haar artikelen en blogs kunt u vinden op Stibbeblog.nl.
  • Prof. mr. Rob Widdershoven is als hoogleraar Europees bestuursrecht verbonden aan de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Zijn expertise betreft de invloed van het recht van de Europese Unie op het Nederlandse algemeen bestuursrecht, in het bijzonder op de rechtsbescherming, rechtshandhaving en de algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten. Sinds 2013 is hij staatsraad/raadsheer Advocaat-Generaal voor het Bestuursrecht, en als zodanig verbonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de  Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In dat kader nam hij onder meer een conclusie over de competitieve verleningen van schaarse publieke rechten.
  • Mr.dr. C.J. (Johan) Wolswinkel is universitair hoofddocent bestuursrecht aan Tilburg University. In 2013 is hij cum laude gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op het proefschrift 'De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht'. Naast de verdeling van schaarse rechten door de overheid omvat zijn huidige onderzoek ook de Europeanisering van het (algemeen) bestuursrecht en de verhouding tussen bestuursrecht en 'data science'.
  • Mr. Henk Bethlehem (1988) is in 2011 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richting Recht en ICT. Hij heeft 5 jaren gewerkt op een gespecialiseerd ICT|IE advocatenkantoor en is sinds 1 december 2016 werkzaam bij Bout Advocaten. Henk houdt zich bezig met privacyvraagstukken en het opstellen van ICT-contracten. Daarnaast adviseert en procedeert hij met name in zaken over ‘productnamaak’, merkenrechten, auteursrechten en handelsnamen.
  • Mr. Tim Bodewes (1983) werkt sinds 2010 bij Bout Advocaten. In 2009 heeft hij zijn scriptie geschreven over het civielrechtelijk bewijsbeslag, dat als boek is gepubliceerd. Tim heeft onder andere veel kennis en ervaring op het gebied van auteursrecht, handelsnamen en merkenrechten. Afgelopen jaar heeft hij de specialisatieopleiding ‘Informaticarecht’ afgerond.
  • Mr. Loeska Bos (1970) werkt sinds 2016 senior adviseur en onderzoeker bij Pro Facto. Eerder was zij vele jaren werkzaam als jurist in de gezondheidszorg en adviseerde zorgaanbieders onder meer over privacyvraagstukken en over de invoering van de Wmo en de Jeugdwet. Bij Pro Facto houdt zij zich bezig met beleidsonderzoek in opdracht van overheden en zelfstandige bestuursorganen en biedt ondersteuning aan diverse bezwaar- en geschillencommissies.